IRWIR PAN

Bożena Karwat-Woźniak.

Działki i produkcja rolnicza wiejskich rodzin bezrolnych / - Warszawa : IERiGŻ, 1999. - 27, [1] s. : mapa ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-8591 ; 437. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 437. .

PB 2004/12257


Karwat-Woźniak, Bożena.
Ogródki działkowe i przydomowe
Rodzina wiejska--Polska--od 1989 r.


Dane statystyczne.

631.115.1:338.43](438)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha