IRWIR PAN

[red. nauk. Walenty Poczta] ; Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej.

Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu / - Poznań : "Prodruk", 2002. - 337 s. : il., mapy ; 24 cm.

Bibliogr. przy pracach.

8388518356

PB 2002/18169


Agrobiznes
Regionalizacja gospodarcza--Polska.--polityka--Polska--od 1989 r.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

338.43:332.1](4-67:438)"1989/..."

Działa dzięki Koha