IRWIR PAN

Sezonowość spożycia żywności i tendencje zmian w gospodarstwach / domowych rolników - Warszawa IERiGŻ 1998 - 23 s. il. 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - IERiGŻ nr 430 .


Chmielewska Barbara
odżywianie - Polska
Rodzina wiejska
dane statystyczne

Działa dzięki Koha