IRWIR PAN

pod red. Agnieszki Kolasy-Nowak i Wojciecha Misztala.

Społeczne światy wartości : / księga pamiątkowa z okazji 70. jubileuszu prof. dr. hab. Józefa Styka / - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 529, [3] s., [1] k. tabl., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

Bibliogr. publ. J. Styka s. 47-64 i bibliogr. przy niektórych pracach.

9788377841617

PB 22745/2012


Społeczności lokalne
Struktura społeczna
Wartość
Wartość--Polska--od 1989 r.--filozofia.--socjologia


Księgi pamiątkowe.

316.75(438) 316.334.5(438) 17

Działa dzięki Koha