IRWIR PAN

Włodzimierz Rembisz.

Analityczne właściwości funkcji produkcji rolniczej / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2011. - 45, [1] s. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 544. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 544. .

PB 11644/2011


Rembisz, Włodzimierz
Funkcje produkcji.
Produktywność (ekon.)
Rolnictwo--rolnictwo--badanie.--ekonomika.

338.43 339.132 519.86

Działa dzięki Koha