IRWIR PAN

ed. Zbigniew Floriańczyk ; European Rural Development Network, Institute of Agricultural and Food Economics - NRI.

Rural development : / quo vadis? / - Warsaw : Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, 2011. - 153 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Rural Areas and Development ; vol. 8. . - Rural Areas and Development ; vol. 8. .

Materiały z konf., październik 2010 r., Warszawa.

Bibliogr. przy ref.

9788376581958

PB 7057/2012


Polityka regionalna UE.
Rolnictwo
Wieś--polityka--Europa--od 1989 r.--gospodarka


Materiały konferencyjne.

338.43(4-67) 332.14(4-67) 63

Działa dzięki Koha