IRWIR PAN

Piotr Chechelski.

Zasięg procesów globalizacji w polskim przemyśle spożywczym / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2005. - 39, [1] s. : il. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy ; 506. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 506. .

Na książce ISSN poprz. tyt. serii.

Bibliogr. s. 39-[40].

PB 5962/2006


Chechelski, Piotr.
Inwestycje zagraniczne
Przemysł rolno-spożywczy--Polska--od 1989 r.--inwestycje


Dane statystyczne.

338.45::664:339.727](438)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha