IRWIR PAN

Piotr Chechelski, Agnieszka Judzińska ; konsult. Roman Urban.

Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2011. - 91, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 552. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 552. .

Bibliogr. s. 91-[92].

PB 28965/2011


Chechelski, Piotr.
Kryzys finansowy 2007 r.
Przemysł rolno-spożywczy--Polska.--Polska--21 w.


Dane statystyczne.

338.45(438) 664 338.124(438)

Działa dzięki Koha