IRWIR PAN

Piotr Chechelski.

Ocena kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, 2007. - 26, [1] s. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 530. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 530. .

Bibliogr. s. 24-27.

PB 12151/2008


Chechelski, Piotr.
Menedżerowie
Przedsiębiorstwo
Przemysł rolno-spożywczy--socjologia--Polska--21 w.--finanse

664:658.14/.17:316.344-057.17](438)"2001/..."

Działa dzięki Koha