IRWIR PAN

Grażyna Nachtman.

Gospodarstwa ekologiczne w świetle danych polskiego FADN w latach 2004-2005 / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, 2007. - 34, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 525. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 525. .

Bibliogr. s. [35].

PB 13123/2008


Nachtman, Grażyna.
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo ekologiczne--ekonomika--Polska--21 w.


Dane statystyczne.

631.16:631.147](438)"2001/..."(083.41)

Działa dzięki Koha