IRWIR PAN

oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski.

Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Migracje specjalistów wysokiej klasy. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. - 153, [1] s. : il. ; 24 cm. - Biblioteka Europejska 36. . - Biblioteka Europejska ; 36. .

Bibliogr. s. 150-[154].

8389972808

PB 10056/2006


Oprac. Paweł Kaczmarczyk
Pracownicy wysoko kwalifikowani
Swobodny przepływ osób
Zatrudnienie za granicą--migracje--Polska--21 w.--kraje Unii Europejskiej.


Polska--a Unia Europejska--zatrudnienie.

331.5(4-67=162.1)"2001/...":[341.9:349.2](4-67)

Działa dzięki Koha