IRWIR PAN

Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Reprodukcja czy wymiana? : / przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 / - Warszawa : "Scholar", 2001. - 196 s. : il., mapy ; 24 cm.

Bibliogr.

8388495143

PB 6582/2001


Halamska, Maria.
Elita władzy
Społeczności lokalne
Wybory--Polska--od 1989 r.--socjologia


Drobin (woj. mazowieckie ; okręg)--socjologia--od 1989 r.
Stęszew (woj. wielkopolskie ; okręg)
Zator (woj. małopolskie ; okręg)

316.334.5:316.46:324](438)"1989/..."

Działa dzięki Koha