IRWIR PAN

Marek Urban ; Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Instytut Planowania i Urządzenia Terenów Wiejskich.

Planowanie przestrzenne i urządzenia rolne a ochrona środowiska naturalnego / - Wrocław : AR, 1990 - 119 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Biuletyn - Urządzanie Wsi i Gospodarstw ; 1. . - Biuletyn - Urządzanie Wsi i Gospodarstw ; 1. .

Rez., summ.

PB 8785/90


Urban, Marek
Planowanie przestrzenne
Rolnictwo
Ochrona środowiska.
Wieś--a ochrona środowiska.--wpływ na środowisko.--planowanie przestrzenne.

504:63:711.3].003

Działa dzięki Koha