IRWIR PAN

pod red. nauk. Romana Urbana ; aut. Jadwiga Drożdż [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową : / praca zbiorowa / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 139, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 90. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 90. .

Bibliogr. przy pracach.

9788360798577

PB 28647/2008


Gospodarka żywnościowa--Polska--21 w.


Polska--a Unia Europejska--gospodarka.

338.439(438:4-67)"2001/..."

Działa dzięki Koha