IRWIR PAN

pod red. Romana Urbana ; aut. Jadwiga Drożdż [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : / Program wieloletni 2005-2009. raport 3 : praca zbiorowa / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - 252, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 45. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 45. .

8389666731

PB 19641/2008


Gospodarka żywnościowa
Przemysł rolno-spożywczy--Polska--21 w.--ekonomika


Polska--a Unia Europejska--gospodarka.

338.45::664:338.439](438:4-67)"2001/..."

Działa dzięki Koha