IRWIR PAN

pod red. nauk. Romana Urbana ; wykonana przez zespół w składzie Piotr Chechelski [et al.].

Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003 : / praca zbiorowa / - Warszawa : IERiGŻ, 2004. - 211, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - Studia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-7102 ; 121. . - Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 121. .

Bibliogr. s. 208-210.


Streszcz. ang.

PB 2004/19879


Przemysł rolno-spożywczy--Polska--od 1980 r.

338.45::664(438)"1980/..."

Działa dzięki Koha