IRWIR PAN

red. nauk. Waldemar Michna ; aut. Barbara Chmielewska, Waldemar Michna, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Raport o wpływie Wspólnej Polityki Rolnej na tendencję polaryzacji gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych regionów kraju. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 101, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 94. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 94. .

Cz. 1. ogł. pod hasłem: Waldemar Michna.

Bibliogr. przy rozdz.

9788360798669

PB 16804/2010


Chmielewska, Barbara.
Gospodarstwo rolne
Regionalizacja gospodarcza
Wspólna Polityka Rolna UE.--Polska--21 w.--rolnictwo


Mazowieckie, województwo (od 1999)--rolnictwo--polityka.
Podkarpackie, województwo
Podlaskie, województwo

631.1 332.1(438) 338.43(4-67)

Działa dzięki Koha