IRWIR PAN

Waldemar Michna, Alicja Mierosławska, Adam Wasilewski.

Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : na zlec. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 1998. - 53, [1] s. : mapy ; 25 cm.

8386815388

PB 2003/9980


Michna, Waldemar
Dotacja
Kredyt rolny
Polityka regionalna UE.
Regionalizacja gospodarcza
Wspólna Polityka Rolna UE.--rolnictwo--Polska--od 1989 r.


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

332.14:336.77:338.43](438:4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha