IRWIR PAN

Waldemar Michna.

Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ - PIB, 2007. - 34, [1] s. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 529. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 529. .

Bibliogr. s. 32.

PB 12533/2008


Michna, Waldemar
Grunty rolne
Rolnictwo--użytkowanie--Polska--21 w.--polityka

332.02:332.3](438)"2001/..."

Działa dzięki Koha