IRWIR PAN

Waldemar Michna.

Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania wspólnej polityki rolnej / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2005. - 144, [1] s. ; 25 cm. - Studia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, 0239-7102 ; 127. . - Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 127. .

Bibliogr. s. 139-141.


Streszcz. ang.

PB 3176/2006


Michna, Waldemar
Rolnictwo
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--polityka--Polska--od 1989 r.--gospodarka


Polska--a Unia Europejska--rolnictwo.

338.43:338.22](438)"1989/...":339.923(4-67)"1989/..."

Działa dzięki Koha