IRWIR PAN

Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach : /

pod red. Waldemara Michny ; aut. Waldemar Michna, Barbara Chmielewska, Alicja Mierosławska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Ocena wpływu rozwoju sektora spożywczego na kierunki modernizacji gospodarstw rolnych w poszczególnych regionach : / Program wieloletni 2005-2009. praca zbiorowa / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. - 158, [2] s. : il. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 64. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 64. .

Pracę zrealizowano w ramach tematu "Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich" w zadaniu: Zasięg i konsekwencje zróznicowania funkcji gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym.

Bibliogr. przy rozdz.

9788360798072


Michna, Waldemar
Gospodarstwo rolne
Przemysł rolno-spożywczy
Rolnictwo--organizacja--Polska--od 1989 r.--polityka

Działa dzięki Koha