IRWIR PAN

Kierowanie rozwojem rolnictwa w gminie /

Waldemar Michna.

Kierowanie rozwojem rolnictwa w gminie / - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1981 - 163, [1] s. : 3 il., tab. ; 21 cm.

8309003757

PB 6187/81


Michna, Waldemar
Rolnictwo
Wieś--polityka--Polska--1944-1989 r.--administracja--Polska.

338.43:352](438)"19"

Działa dzięki Koha