IRWIR PAN

aut. Agnieszka Wrzochalska ; red. nauk. Alina Sikorska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005. - 44, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 3. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 3. .

Bibliogr. s. 43-[45].

8389666154

PB 443/2006


Wrzochalska, Agnieszka.
Rolnictwo
Wieś
Wieś--Polska--od 1980 r.--gospodarka--ludność


Dane statystyczne.

314.9:338.22](438-22)"1980/..."(083.41)

Działa dzięki Koha