IRWIR PAN

Agnieszka Wrzochalska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - 55, [3] s. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 36. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 36. .

Bibliogr. s. 52.

8389666626

PB 24350/2007


Wrzochalska, Agnieszka.
Rodzina wiejska
Stopa życiowa--Polska--21 w.


Dane statystyczne.

330.59:330.567.28](438-22)"2001/..."(083.41)

Działa dzięki Koha