IRWIR PAN

Józef Stanisław Zegar.

Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - 356, [1] s. : il. ; 25 cm. - Studia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy, 0239-7102 ; 133. . - Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 133. .

PB 22081/2006


Zegar, Józef Stanisław
Budżety rodzinne
Gospodarstwo rolne
Rodzina wiejska--Polska--21 w.--ekonomika


Dane statystyczne.

631.16:330.567.28-058.232.6](438)"2001/..."(083.41)

Działa dzięki Koha