IRWIR PAN

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : /

pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Jerzy Bański [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / Program Wieloletni 2005-2008. praca zbiorowa. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 139, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 102. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 102. .

Bibliogr. przy pracach.

9788360798744

PB 16383/2010


Red. Jerzy Bański
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo zintegrowane
Wspólna Polityka Rolna UE.--Polska--21 w.--Polska.

631.95 631.147 338.43(4-67)

Działa dzięki Koha