IRWIR PAN

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : /

pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Zbigniew Floriańczyk [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / Program wieloletni 2005-2009. praca zbiorowa. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - 94, [2] s. : il. ; 25 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 30. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 30. .

Cz. 1 ogłoszona pt.: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Materiały z seminarium Zakładu Ogólnej Ekonomiki IERiGŻ-PIB, 20 czerwca 2006 r.

Bibliogr. przy ref.

8389666537

PB 21672/2006


Gospodarstwo rolne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo zintegrowane
Wspólna Polityka Rolna UE.--Polska--21 w.--Polska.


Materiały konferencyjne.

631.95:631.147:504.03:504.05](438)"2001/..."(061):338.43(4-67)"2001/..."(061)

Działa dzięki Koha