IRWIR PAN

pod red. Józefa St. Zegara ; aut. Tadeusz Toczyński, Wioletta Wrzaszcz, Józef St. Zegar.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej : praca zbiorowa. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - 156, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 161. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 161. .

Cz. 7 ogł. pod hasłem: Wioletta Wrzaszcz.

9788376580227

PB 15319/2010


Toczyński, Tadeusz.
Ekorozwój
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo ekologiczne--Polska.--Polska--21 w.

631.95 631.147 502.13/.14

Działa dzięki Koha