IRWIR PAN

Józef Stanisław Zegar.

Dochody chłopskie : / stan, perspektywy, polityka / - Warszawa : IERiGŻ, 1999. - 19, [1] s. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-8591 ; 439. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 439. .

PB 10082/2003


Zegar, Józef Stanisław
Dochody indywidualne--rolnictwo--Polska--od 1989 r.


Dane statystyczne.

631.115.1:330.567.28](438)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha