IRWIR PAN

Szczepan Figiel.

Zagadnienie efektywności w sektorze rolno-żywnościowym - ujęcie metodologiczne i analityczne / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2011. - 47, [1] s. : il. ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 546. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 546. .

Bibliogr. s. 46-[48].

PB 11636/2011


Figiel, Szczepan
Przemysł rolno-spożywczy
Żywność--ekonomika--badanie.--ceny

338.45 664 338.5

Działa dzięki Koha