IRWIR PAN

Mariusz Hamulczuk, Stanisław Stańko.

Prognozowanie cen surowców rolnych - uwarunkowania i metody / - Warszawa : Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 2011. - 45, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / [Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy], 0239-8591 ; 547. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 547. .

Bibliogr. s. 44-[46].

PB 21210/2011


Hamulczuk, Mariusz.
Rolnictwo
Surowce roślinne
Surowce zwierzęce--ceny--prognozy.

338.5 338.43 633 637

Działa dzięki Koha