IRWIR PAN

red. nauk. Andrzej Kowalski, Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych / Program wieloletni 2005-2009. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - 298, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 101. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 101. .

Materiały z międzynarodowej konf., 8-10 grudnia 2008 r., Pułtusk.

9788360798737

PB 23633/2010


Gospodarka żywnościowa
Przemysł rolno-spożywczy
Rolnictwo
Wieś--Polska--21 w.--gospodarka


Polska--a Unia Europejska--gospodarka.


Materiały konferencyjne.

338.45::664:338.43](438:4-67)"2001/..."(06)

Działa dzięki Koha