IRWIR PAN

Gutkowska, Krystyna.

Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską / Krystyna Gutkowska, Marzena Jeżewska-Zychowicz, Irena Ozimek. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 1999. - 171 s. : wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 158-168.

8372440387


Unia Europejska--Polska.


Gospodarstwa domowe--socjologia--Polska.
Prawo konsumenckie--Polska.
Gospodarstwa rolne rodzinne--Polska--1990-.
Konsumenci--edukacja--Polska.


Europa Zachodnia--integracja gospodarcza.

Działa dzięki Koha