IRWIR PAN

Czesław Noniewicz.

Ekonomiczne zasady rozmieszczenia nakładów w socjalizmie / - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971. - 163 s. : il. ; 23 cm. - Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 54. . - Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, 54. .

Rozprawa habilitacyjna.

Bibliogr.

PB 9317/71


Noniewicz, Czesław
Inwestycje
Inwestycje--ekonomia polityczna socjalizmu.--planowanie przestrzenne.

338.98:711.1/.2:330

Działa dzięki Koha