IRWIR PAN

Joanna Szwacka-Salmonowicz, Zofia Zielińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Hierarchia potrzeb żywnościowych w 1993 roku na tle potrzeb 1986 roku / - Warszawa : PAN. IRWiR, 1996 - 126 s. : wykr. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. s. 105-107. - Summ.

8385369368

PB 9520/96


Szwacka-Mokrzycka, Joanna.
Ekonometria.
Gospodarka żywnościowa
Gospodarstwo domowe
Popyt
Spożycie--socjologia--Polska--od 1980 r.

338.439:330.567:316](438)"1980/...":519.86

Działa dzięki Koha