IRWIR PAN

Wojciech Jóźwiak, Zofia Mirkowska.

Średnie, duże i bardzo duże gospodarstwa rolne w Niemczech, Austrii, Danii i Polsce w latach 1997-2001 / - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żwnościowej, 2004. - 30, [1] s. ; 21 cm. - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żwnościowej, 0239-8591 ; 499. . - Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 499. .

Bibliogr. s. [31].

PB 13123/2005


Józwiak, Wojciech
Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne--kraje Unii Europejskiej.--Polska--od 1989 r.


Dane statystyczne.

631.1(438:4-67)"1989/..."(083.41)

Działa dzięki Koha