IRWIR PAN

Aleksander Lutyk.

Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku / - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984. - 189, [2] s. ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. s. 153-157.

8301027541

PB 4294/85


Lutyk, Aleksander
Rolnicy
Ubezpieczenia społeczne rolników
Stopa życiowa--jakość życia--Polska--1980-1989 r.

323.325::301:330.59:631.115.1:368.4]-053.9(438)"19"

Działa dzięki Koha