IRWIR PAN

pod red. nauk. Józefa St. Zegara ; aut. Marek Kłodziński [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym : / praca zbiorowa. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. - 101, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 52. . - Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej ; nr 52. .

Bibliogr. przy pracach.

8389666804

PB 21841/2007


Ekorozwój
Gospodarstwo rolne
Rolnictwo ekologiczne--Polska.--Polska--od 2001 r.


Materiały konferencyjne.

631.95:631.147:502.13/.14](438)"2001/..."(06)

Działa dzięki Koha