IRWIR PAN

Włodzimierz Mirowski ; z udziałem Krystyny Łapińskiej-Tyszki.

Społeczne uwarunkowania wyludniania się wsi w Polsce : / raport z badań / - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 1995 - 137, [3] s. : wykr. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 45-46.

8386166223

PB 1465/96


Mirowski, Włodzimierz
Migracje
Wieś
Wieś--Polska--od 1980 r.--ludność--socjologia


Dane statystyczne.

314.7/.8(438-22)"1980/...":311.3(083.41)

Działa dzięki Koha