IRWIR PAN

pod red. nauk. Marka Kłodzińskiego.

Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 / Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2008. - 221 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. . - Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. .

Bibliogr. przy niektórych pracach.

8389900246

PB 15537/2009


Rolnictwo
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--polityka--Polska--od 2001 r.--gospodarka

338.43(438:4-67)"2001/..."

Działa dzięki Koha