IRWIR PAN

Marek Kłodziński ; Komitet i Zakład Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk.

Wpływ uprzemysławiania na poziom i strukturę produkcji rolniczej : / studium na przykładzie powiatu płockiego / - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 190 [1] s., [8] k. tabl. ; 18 cm. - Problemy Rejonów Uprzemysławianych. . - Problemy Rejonów Uprzemysławianych. .


Streszcz. ros., ang.

PB 543/73


Kłodziński, Marek
Przemysł
Przemysł--a rolnictwo--Polska--1956-1989 r.--wpływ na środowisko


Płock (woj. mazowieckie ; okręg)--rolnictwo--1956-1989 r.

66/69:504.6:63](438)"1944/1989"

Działa dzięki Koha