IRWIR PAN

Andrzej Rutkowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Ewolucja systemu zaopatrzenia emerytalnego rolników indywidualnych / - Warszawa : PAN, IRWiR, 1979 - 223, [1] s. : tab. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 200-210.

PB 1106/80


Rutkowski, Andrzej.
Ubezpieczenia społeczne rolników
Emerytura--polityka--Polska--1956-1989 r.

63:368.4+331.2](438)"19"

Działa dzięki Koha