IRWIR PAN

Maria A. Szczur.

Usługi w specjalizacji produkcji zwierzęcej gospodarstw indywidualnych / - Warszawa : PAN, 1982 - 119 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 112-119.

PB 3144/83


Szczur, Maria Alina.
Gospodarstwo rolne
Usługi
Zootechnika--ekonomika--Polska.--rolnictwo.--Polska--1944-1989 r.

631.1151:636:338.46](438)

Działa dzięki Koha