IRWIR PAN

red. nauk. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Agnieszka Szymecka.

Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa / - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2009. - 335 s. : il. ; 24 cm.

Materiały z konf., 5 maja 2008 r., Warszawa.

Bibliogr. przy ref.


Tekst częśc. ang. Spis treści także ang.

9788373784321

PB 23544/2009


Przemysł rolno-spożywczy
Rolnictwo
Wieś
Wspólna Polityka Rolna UE.--Polska--21 w.--polityka--gospodarka


Materiały konferencyjne.
Księgi pamiątkowe.

338.45::664:338.43](438:4-67)"2001/..."(06)(082.1)

Działa dzięki Koha