IRWIR PAN

[Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego].

Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich : / konferencja ogólnokrajowa 30-31 marca 1995 r. / - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ; Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, 1995. - [219] s. wiele liczb. ; 30 cm.

Bibliogr.


Polityka regionalna UE.
Regionalizacja gospodarcza
Wieś--polityka--Polska--od 1989 r.--planowanie przestrzenne


Materiały konferencyjne.

Działa dzięki Koha