IRWIR PAN

Katarzyna Duczkowska-Małysz ; Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozwój obszarów wiejskich : / raport / - Warszawa : MRiGŻ, 1996 - 84 s. : mapa, 1 wykr. ; 24 cm.

8386742429

PB 8385/97


Duczkowska-Małysz, Katarzyna.
Rolnictwo--polityka--Polska--od 1989 r.

338.43(438)"1989/..."

Działa dzięki Koha