IRWIR PAN

Katarzyna Duczkowska-Małysz, Grażyna Dybowska, Krzysztof Hofman.

Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki żywnościowej : / (wyniki badań empirycznych w regionach). - Warszawa : IRWiR PAN, 1980. - 99 s. ; 24 cm.

PB 1596/81


Duczkowska-Małysz, Katarzyna.
Rolnictwo
Gospodarka żywnościowa--planowanie przestrzenne--Polska.--planowanie

338.43+338.45::664:711.1/.2](438)

Działa dzięki Koha