IRWIR PAN

Michał Chilczuk, Janusz Siemiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Osadnictwo wiejskie w Polsce : / stan obecny i możliwości przekształceń / - Warszawa : PAN, 1974 [i.e] 1975 - 288 s. : tab. ; 25 cm.

Bibliogr.

PB 9908/75


Chilczuk, Michał
Osadnictwo
Wieś
Wieś--Polska--1956-1989 r.--ludność--planowanie przestrzenne

325.1(-202):711.3](438)

Działa dzięki Koha