IRWIR PAN

Michał Chilczuk ; Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.

Osadnictwo wiejskie Polski : / formy i układy przestrzenne / - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 605, [2] s., [5] k. tabl. : il. ; 27 cm.

Bibliogr.


Streszcz. ang., ros.

PB 2/71


Chilczuk, Michał
Osadnictwo
Wieś
Wieś--Polska--1956-1989 r.--ludność--planowanie przestrzenne

911.3(438):325.1(438-202)(084.1):63(438)

Działa dzięki Koha