IRWIR PAN

Augustyn Woś.

Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu / - Warszawa : IERiGŻ, 2000. - 45, [1] s. : il. ; 24 cm. - Studia i Monografie / Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 0239-7102 ; 100. . - Studia i Monografie - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 100. .


Streszcz. ang., ros.

PB 19633/2000


Woś, Augustyn
Kryzys gospodarczy
Rolnictwo--rolnictwo--Polska--od 1989 r.

338.12:338.43](438)"1989/..."

Działa dzięki Koha